Chương trình văn nghệ Chung Tay Góp Sức Vì Người Nghèo Quảng Nam (16/06/2017)

Chương trình văn nghệ Chung Tay Góp Sức Vì Người Nghèo
Thay mặt những người nghèo xin cám ơn Anh Em nghệ sĩ đã giành thời gian về hát Phục vụ văn nghệ cho bà con Hội An nghe.
Xin cảm ơn ca sĩ Nguyễn Quốc Đại, Lê Minh Trung, Dạ Thảo My, Hà Vân và Nguyễn Như Hải Yến.
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác