Đoàn Thiện Nguyện ABC Ghé Thăm Và Phát Quà Cho Bà Con Ở Gia Lai (06/07/2017)

Sáng nay Gia đình ABC và những người Bạn vừa phát xong 250 phần quà ở xã Ayun huyện Chư Sê Gia Lai và 80 phần quà cho trẻ mồ côi.
Cám ơn sự đóng góp Của:
Anh Tâm Chị Nga: 5 triệu.
Thanh Hương: 500 nghìn.
Lam Lan Anh Nguyen: 5 triệu.
Nhân viên phòng Thêu ABC: 3 triệu 450 nghìn.
Nhân viên phòng may ABC: 3 triệu.
Nhân viên bán hàng ABC: 750 nghìn.
Nhân viên Bảo Vệ ABC: 650 nghìn.
Nhân viên phòng Đính ABC: 1 triệu 50 nghìn.
Nhân viên ABC ở Quận 12: 1 triệu 200 nghìn.
Nhân viên Cửa Hàng Vải ABC: 6 triệu.
Em Xuyến Huế: 500 nghìn.
Em Ngọc Huế: 500 nghìn.
Em Trang Huế: 500 nghìn.
Cháu Lưỡng con chị 7: 500 nghìn.


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác