Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Tại Quy Nhơn (07/07/2017)

Gia đình ABC và những người Bạn phát 200 phần quà ở Chùa Phổ Minh ở Quy Nhơn và 40 phần quà phát sinh tổng cộng là 240 phần.


Cùng ngày Gia đình ABC và những người Bạn phát 212 phần quà và 20 phần quà phát sinh cho bệnh nhân bị Cùi ở Trại Phong Quy Nhơn và 88 phần quà cho những người già bệnh nhân tàn tật.
Cám ơn sự đóng góp của:
Trach Nguyen: 2 triệu
Anh Tâm Chị Nga: 5 triệu


Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác