Đoàn Thiện Nguyện ABC AoZai Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Ở Cam Ranh Khánh Hòa (09/07/2017)

Ngày 09/07/2017 Gia đình ABC phát 320 phần quà cho bà con nghèo ở Tịnh Xá Ngọc Châu, Huyện Cam Lâm, Thành Phố Cam Rang, Tỉnh Khánh Hoà.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác