Hổ Trợ Tiền Viện Phí và Sinh Hoạt Cho Bênh Nhân Nghèo Ở Bệnh Viện Nhi Đồng 1, 2 và Chợ Rẫy (10/08/2017)

Hôm nay gia đình ABC đã ghé thăm và đóng tiền viện phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Nhi Đồng 1 cho 10 trẻ em nghèo với tổng số tiền là 108 triệu.

Cám ơn sự đóng góp của ông bà nội: 10 triệu.
Bệnh viện Nhi Đồng 2 và bệnh viện Chợ Rẫy.Tổng số tiền giúp đỡ cho đợt 1 ở 3 bệnh viện trên là: 394 triệu 715 nghìn.
Thay mặt những bệnh nhân xin cám ơn những đóng góp của mọi người.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác