Gia đình ABC Phát Quà Cho Hội Người Mù ở chùa Linh Phong Huyện Châu Thành Tiền Giang (01/09/2017)

Gia đình ABC vừa phát 200 phần quà cho Hội Người Mù ở chùa Linh Phong Huyện Châu Thành Tiền Giang.


Video:

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác