Phát Quà Cho Người Nghèo Và Người Mù Ở Đồng Nai (08/09/2017)

Gia đình ABC vừa phát 270 phần quà cho Hội Người Mù và người nghèo ở chùa Bửu Phước Đồng Nai.

Video:


Cùng ngày Gia đình Thiện Nguyện ABC phát thêm 150 phần quà cho hội người mù ở Giầu Dây.
Cám ơn ủng hộ của:
Thai Ha Nguyen: 2 triệu.
Dung Lùn: 5 triệu.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác