Gia Đình Thiện Nguyện ABC AoZai Phát Quà Ở Ninh Thuận (09/09/2017)

Gia đình ABC vừa phát xong 200 phần quà cho người nghèo ở chùa Diệu Đức ở Cà Ná.Tiếp theo Đại gia đình ABC tiếp tục phát thêm 200 phần quà ở chùa Bát Nhã ở xã Nhị Hà tỉnh Ninh Thuận.
Video:


Đoàn thiện nguyện tiếp tục phát 200 phần quà ở chùa Linh Sơn ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm.Và điểm đến cuối cùng trong ngày là Phan rang với 120 phần quà được phát.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác