Hôm Nay Gia Đình ABC Và Những Người Bạn Phát 700 Phần Quà Cho Người Già Neo Đơn, Người Mù Và Những Người Tàn Tật (27-10-2019)

Hôm nay gia đình ABC và những người bạn đã phát 700 phần quà cho người nghèo người già neo đơn, hội người mù và người tàn tật ở Tiền Giang và Mỹ tho
Và sau đây là danh sách ủng hộ:
Ông bà nội : 5 triệu
Huong Thai: 5 triệu
Bạn Hải: 10 triệu
Em Tùng mama: 20 triệu
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác