Gia Đình ABC Và Những Người Bạn Phát 500 Phần Quà Cho Người Nghèo Và Hội Người Mù Ở Huế (21-11-2019)

Hôm nay Gia Đình ABC và Những người bạn sẽ phát tổng cộng 500 phần quà cho người nghèo và hội người mù ở Huế

Lịch trình như sau:

 8h30 sẽ phát 200 phần quà cho Hội người mù Phú Đa
11h sẽ phát 200 phần ở chùa Kim Sơn
13h sẽ phát 100 phần ở chùa Viên Ân
Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của mọi người

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác