Gia Đình ABC Và Những Người Bạn Phát 100 Phần Quà Tại Trại Phong Di Linh (19-12-2019)

Hôm nay Gia Đình ABC và những người bạn phát 100 phần quà tại trại phong Di Linh.

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác