Gia Đình ABC Tài Trợ 140 Phần Quà Cho Bà Con Nghèo Ở Khoa Điều Trị Phong EaNa, xã Dray Sáp - Krông Ana - Đắk Lắk (29-12-2019)

Gia đình ABC tài trợ 140 phần quà cho bà con nghèo ở Khoa điều trị phong EaNa,  xã Dray Sáp - Krông Ana - Đắk LắkNhững Hoạt Động Thiện Nguyện Khác