Gia Đình ABC Và Những Người Bạn Tặng 320 Phần Quà Cho Người Nghèo Tại Tỉnh An Giang (13-01-2020)

Gia Đình ABC Và Những Người Bạn Tặng 150 Phần Quà Cho Người Nghèo tại Ủy Ban Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang và 170 phần quà tại Phật Đường Châu Đốc, An Giang.
Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác