Gia Đình ABC Và Những Người Bạn Phát 500 Phần Quà Tại Mái Ấm Tình Thương LaGi Bình Thuận (4 - 2 - 2020)

Hôm nay gia đình ABC và những người bạn sẽ phát 500 phần quà cho người nghèo người khuyết tật ở Lagi Bình Thuận. Sau đó gia đình ABC sẽ đi hành hương 10 kiểng chùa từ Bình Thuận đến Quy Nhơn, rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của mọi người.

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP:
Em Tuyền Phú Quốc: 5 triệu
Em Dân làm tượng : 2 triệu
Chị thanh Thuỷ phòng thêu : 5 triệu
Tùng mama: 5 triệu
Thảo con chị Dần Alaska: 500$

Những Hoạt Động Thiện Nguyện Khác